Výsledky vyhľadávania pre ar po franc

À LA na spôsob (kniž., zastar., z francúzštiny)
ALARME poplach, alarm po francúzsky
ALERTE alarm, po francúzsky
ALEXANDRE nemecký/francúzsky/britský (anglický) šachista židovského pôvodu (Aaron, 1765-1850)
ANCIEN RÉGIME absolutistický vládny systém vo Francúzsku pred revolúciou v roku 1789, označenie pre európske zriadenie v 17. a 18. storočí, starý, prežitý spoločenský poriadok vo všeobecnosti
ANGLICUS francúzsky filozof, tiež Angličan (Bartholomeus, koniec 12. stor. - po 1250)
ANGLIČAN francúzsky filozof, tiež Anglicus (Bartolomej, koniec 12. stor. - po 1250)
ANISSINOVÁ francúzska (pôvodne ruská) krasokorčuliarka (Marina, *1975)
ARE ár, po francúzsky
AURBACH poľský a francúzsky šachista židovského pôvodu (Arnold, 1888-1952)