Výsledky vyhľadávania pre art angl.

AC Atlantická charta (angl.skr.)
ETD expected time of departure (skr.), predpokladané odplávanie (angl.skr.)
HOD Head of Department (skr.), vedúci oddelenia v americkom filmovom priemysle (angl.skr.)
RAC Remote access card (skr.), karta na komunikáciu out-of-band s počítačom (angl.skr.)