Výsledky vyhľadávania pre aut po anglicky

BUS autobus, po anglicky
CAR auto, po anglicky
CARS autá, po anglicky
COACH autobus, po anglicky
FREEWAY autostráda, po anglicky
GARAGE autoservis, po anglicky
GENUINE autentický, po anglicky
LAWRENCE britský (anglický) spisovateľ, predstaviteľ anglického modernizmu, autor románov, poviedok, reportáží, básní a literárnokritických diel (David Herbert, 1885-1930)
MALTHUS anglický ekonóm, autor populačnej teórie (Thomas, 1766-1834)
OUT von, aut, po anglicky