Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre autocht

ALOCHTÓNNY zavlečený, prenesený, druhotný, pochádzajúci z iného miesta, napr. organizmus, opak autochtónneho
TÓT maďarské označenie pre autochtónnych Slovanov Uhorska