Výsledky vyhľadávania pre bansk

ACOSTA kubánsky revolucionár, učiteľ a spisovateľ (Tomás Diez, *1946)
ADE albánske mesto
AL kód Albánska, Albánsko (kód)
AL MPZ vozidiel Albánska, Albánsko (MPZ)
ALB Albánsko (kód)
ALB železničná správa Albánska
ALBÁNEC obyvateľ Albánska
ALBÁNIE Albánsko, po česky
ALBANISTIKA výskum dejín, jazyka a kultúry albánskeho národa
ALDAMA kubánsky boxer