Výsledky vyhľadávania pre beh cinnost

CHOD beh, činnosť (prevádzky)
JOGGING rekreačný beh, športové oblečenie a obuv pre túto činnosť
LEGENDA primitívny výklad vzniku prírodných javov, rozšírený nesprávny názor na osobnú alebo spoločenskú činnosť, príbeh zo života svätých, vymyslená príhoda
PRAX cieľavedomá organizovaná činnosť základ poznania výkon zamestnania jednanie konanie zbehlosť skúsenosť okruh činnosti