Výsledky vyhľadávania pre ber,

ANZUG záber, po nemecky
CASTING ponuka, výber, konkurz na obsadenie filmových a podobných úloh
DIN Drug Identification Number, jedinečné číslo pridelené všetkým liekom v Kanade (angl.skr.)
ELEKCIA výber, voľba (odb.)
GLOWS september, po anglicky
LISTOPAD november, po česky
MIERKA dimenzia, kaliber, meradlo, merítko
OBJEM dimenzia, kaliber, meradlo, merítko, miera
OCT október, po anglicky
OCTOBER október, po anglicky