Výsledky vyhľadávania pre bezvyznamnost

OBSKURNOSŤ bezvýznamnosť, nekalosť, mravná závadnosť