Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre boh odp

ANTIKRIST odporca Krista, neznaboh, v prenesenom význame veľmi zlý človek, ancikrist, diabol (náb.)
KONCENTRÁT zahustený roztok, kovom obohatená surovina po koncentrácii rudy, zvyšok po odparení rozpúšťadiel
MECENÁŠ bohatý podporovateľ vedy a umenia
NEMESIS grécka bohyňa spravodlivej odplaty
NEMESIS grécky boh odplaty
SOKAR egyptský boh mrtvých, pomáhal pri stavbe hrobiek a zádušných chrámov. Patron umelcov a remeselníkov, je vyobrazovaný ako sokol, alebo muž so sokoliou hlavou. Chránil večný odpočinok mrtvého
STERCULIUS rímsky nižší boh poľnohospodárstva zodpovedný za hnojením polí
ŠÁBES odpočinutie, židovský sviatok, siedmy deň v týždni (sobota), deň pokoja a bohoslužieb, sabat