Výsledky vyhľadávania pre bojova latka

AMSIT bojová chemická látka
DIFOSGÉN dusivá bojová látka použitá v 1. svetovej vojne bojový plyn acylhalogenid
LEWISIT pľuzgierotvorná bojová látka, zmes organických derivátov chloridu arzenitého, páchnuca po pelargóniach
NAPALM horľavá bojová látka
NAPALM zápalná bojová látka
SARIN bojová chemická látka, nervový jed, bojový smrtiaci plyn
SOMAN jedovatá kvapalina, používaná ako bojová látka
SOMAN nervová bojová látka
TABUN bojový plyn, nervová bojová látka
XYLYLBROMID slzný plyn, bojová chemická látka