Výsledky vyhľadávania pre buď to

AC Antigua a Barbuda - zastaralá skr. NATO
ADŽANTÁ staré budhistické sídlo (2. stor. pred Kr. až 1. stor.)
ADŽANTÁ staré budhistické sídlo (2. stor. pred n. l. až 1. stor. n. l.)
ADŽINA-TEPE komplex budhistických kláštorov
AKTIVÁCIA povzbudenie k činnosti, uvedenie do chodu, úprava látok tak, aby boli schopné chemicky reagovať, premena neaktívneho prvku na rádioaktívny, čistenie odpadových vôd s využitím mikroorganizmov
ALARM poplach, prístroj na vyvolanie poplachu v budovách, automobiloch a pod.
ARCIBISKUPSTVO cirkevná provincia, ktorú riadi arcibiskup, arcidiecéza, budova, v ktorej má sídlo arcibiskup
ARCHITEKTÚRA súhrn stavieb, budov, objektov
ARCHÍV zbierka listín, dokumentov, písomností a fotografií na úradné alebo bádateľské účely, budova alebo miestnosť, kde je takáto zbierka uložená
ARMAGEDDON vo väčšine kultúr a náboženstiev zakorenená viera o skaze, ktorá na Zemi už bola a ešte bude