Výsledky vyhľadávania pre bunka

ACHROMATOCYT nesfarbená, bezfarebná bunka
AKINETA nedeliaca sa bunka
AKINÉTA nedeliaca sa bunka (botanika)
AKINÉTA nedeliaca sa bunka, i akineta
AMÉBOCYT pohyblivá bunka húb
AMYLOPLAST veľmi malé útvary v rastlinných bunkách, obsahujúce škrob
ASKUS bunka vreckatých húb, vrecko (bot.)
ASTROCYT bunka podporného nervového tkaniva hviezdicového tvaru
BIOPLAZMA živá hmota v bunkách aj mimo nich, protoplazma
CELL bunka, po anglicky