Výsledky vyhľadávania pre byvaly kanadsky hokejista 1940

HADFIELD bývalý kanadský hokejista, hviezda NHL (Vic, *1940)
CHEEVERS bývalý kanadský hokejista (brankár), hviezda NHL (Gerry, *1940)
KEON bývalý kanadský hokejista, hviezda NHL (Dave, *1940)
MCCREARY bývalý kanadský hokejista (Keith, *1940)
RATELLE bývalý kanadský hokejista, hviezda NHL (Jean, *1940)
STAPLETON bývalý kanadský hokejista (Pat, *1940)
VAN IMPE bývalý kanadský hokejista (Ed, *1940)
VANIMPE bývalý kanadský hokejista (Ed, *1940)