Výsledky vyhľadávania pre starogrécky peniaz

OBOL starogrécky peniaz, obolos
OBOLOS poldenár (hist.), starogrécky drobný strieborný peniaz, malá starogrécka minca, obolus
OBOLUS starogrécky drobný strieborný peniaz, malá starogrécka minca, obolos