Výsledky vyhľadávania pre cast po nemecky

DEKARTELIZÁCIA po porážke Nemecka v II. svetovej vojne opatrenie spojencov na zrušenie nemeckých kartelov, realizované len vo východnej časti krajiny, z ktorej sa stala NDR
LANDSMANŠAFT súčasť názvu jednej z krajanských organizácií v Rakúsku a Nemecku združujúcich odsunutých Rakúšanov a Nemcov, kedysi svojpomocná organizácia nemeckých študentov pochádzajúcich z jedného mesta alebo oblasti
OFT často, po nemecky
OFT častý, po nemecky
TEIL súčasť, časť, diel, po nemecky
TEIL súčasť, po nemecky
TEILE časti, po nemecky