Výsledky vyhľadávania pre cast kr

ABATON časť chrámového okrsku neprístupná nezasväteným, nezasväteným neprístupná časť chrámového areálu
ABD v mohamedánskych krajinách sluha a ctiteľ boha, neskôr súčasť arabských mien, moslimský sluha a ctiteľ Boha
ABREVIATÚRA tvorenie slov skracovaním, skracovanie častých slov v starých rukopisoch a tlačiach
ABS Absent Subscriber (skr.), účastník nie je prítomný (angl.skr.)
AGLOMERÁCIA zoskupenie veľkého počtu obyvateľov alebo priemyslu v určitej časti krajiny (stav.)
AKCEPTOR atóm, ión alebo molekula prijímajúca elektrón, elektrónový pár alebo protón od inej častice, porucha kryštalickej mriežky polovodiča, príčina tzv. deravej vodivosti
AKRO prvá časť zložených slov s významom okrajový, vrcholný, najvyšší
AKROCYANÓZA zmena farby niektorých častí tela, najčastejšie prstov a uší, do fialova, príčinou je ich nedostatočné prekrvenie
AKROMEGÁLIA chorobné zväčšenie okrajových častí tela spôsobené poruchou činnosti hypofýzy
AKRUM okrajová časť tela (nos, ucho, pera, prst), med.