Výsledky vyhľadávania pre cast pret

ARCHEOLÓGIA časť historickej vedy skúmajúcej obdobia, z ktorých sa nezachovali alebo len vo veľmi malej miere písomné pamiatky a opierajúca sa preto o vecné pamiatky z vykopávok a pod.
ETAPA časť pretekov, časový úsek
ETAPY časti pretekov
GUIDON pretiahnutá obdĺžniková vlajka s vlajúcou časťou rozstrihnutou na dve časti
KRYOGENÉZA súhrn procesov prebiehajúcich v najhornejšej časti zemskej kôry pri záporných teplotách a pretvárajúcich horniny
NOMINÁCIA menovanie, označenie, určenie mien hráčov alebo pretekárov pre účasť na športovom stretnutí
TRIAL druhá časť zložených slov majúca význam skúška, pretek (napr cyklotrial)