Výsledky vyhľadávania pre cela

AA kancelárska skr., čínska droga
ADAMI slovenský evanejlický kňaz, náboženský spisovateľ a včelár (Ján Jakub, 1714-1792)
ADENAUER nemecký konzervatívny politik, bývalý nemecký kancelár (Konrad, 1876-1967)
ADMINISTRÁCIA kancelária, ekonomicko-prevádzkový útvar
ADMINISTRÁCIA riadenie, hospodársko-prevádzkové oddelenie redakcie časopisu, kancelária, ekonomicko-prevádzkový útvar
AGÁT vysoký listnatý strom s výrazne voňavými kvetmi a ostrými tŕňmi, patriaci do čeľade bôbovitých
AGENCY kancelária, po anglicky
AGENTÚRA tlačová, spravodajská kancelária
AI kancelárska skr.
AK advokátska kancelária (skr.)