Výsledky vyhľadávania pre chcel

DESIDERATA po latinsky, To, čo si želáme Čo by sme chceli, lebo to potrebujeme
HETEROFÁZIA porucha reči prejavujúca sa vyslovením iného slova, než človek chcel vysloviť
RÁČILO chcelo (zast.)