Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre chem rad

ACYL chemický radikál organickej kyseliny
AKTIVÁCIA povzbudenie k činnosti, uvedenie do chodu, úprava látok tak, aby boli schopné chemicky reagovať, premena neaktívneho prvku na rádioaktívny, čistenie odpadových vôd s využitím mikroorganizmov
ALKYL chemický radikál uhľovodíkov, jednoväzbový uhlíkový zvyšok odvodený od molekuly nasýteného uhľovodíka odtrhnutím atómu vodíka
ALYL jednoväzbový radikál odvodený od propénu, jednomocný radikál niektorých chemických zlúčenín, 1 - mocný radikál
ARYL chemický radikál aromatických uhľovodíkov
ARYLY chemické radikály
ASANÁCIA ozdravenie, stavebná úprava za účelom zlepšenia zdravotných podmienok, súbor vojenských opatrení na odstránenie následkov zamorenia účinkami chemických, rádioaktívnych a iných zbraní, dekontaminácia (odb.)
BEILSTEIN rusko-nemecký chemik (Friedrich Konrad, 1838-1906)
BENZYL chemický radikál
BLOCH americký biochemik nemeckého pôvodu, v roku 1964 získal Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu (Konrad Emil, 1912-2000)