Výsledky vyhľadávania pre chemické radikály

ARYLY chemické radikály
HOMOLÝZA homolytická reakcia, štiepenie kovalentnej chemickej väzby na dva radikály