Výsledky vyhľadávania pre chemicky prvok re

ACCURENTUM chemický prvok v sérii Star Trek
AGREGÁT pôdny prvok vytvorený zlúčením častíc pôdy pôsobením určitých biologických, chemických a fyzikálnych procesov
AGREGÁT pôdny prvok vytvorený zlúčením pôdnych častíc pri určitých fyzikálnochemických a biologických procesoch
ARZÉN chemický prvok, krehký striebrosivý kov, ktorého zlúčeniny sú prudko jedovaté, značka As
BIZMUT chemický prvok, lesklý krehký kov
BIZMUT chemický prvok, lesklý, krehký kov pridávaný do bronzu, značka Bi
PALÁDIUM chemický prvok, kujný kov striebornobielej farby, značka Pd, náboženský predmet, ktorý chráni mesto a krajinu, pôvodne posvätná soška bohyne Pallas Atény
TELÚR chemický prvok, striebrobiela krehká látka polokovového charakteru, značka Te