Výsledky vyhľadávania pre chlorid ortutnaty

KALOMEL biely nerast, chlorid ortuťnatý
KYANOVANIE impregnácia dreva chloridom ortutnatým, sýtenie povrchu ocele dusíkom a uhlíkom, nitrocementovanie
SUBLIMÁT prudko jedovatý prášok chlorid ortutnatý, moridlo na drevo
SULEMA silný jed, chlorid ortutnatý (ortuťový)