Výsledky vyhľadávania pre chorobna citlivost organizmu

ALERGIA zvýšená až chorobná citlivosť organizmu voči niektorým látkam alebo vonkajším podnetom