Výsledky vyhľadávania pre chyta rukami na 4 písmená

BRAŤ odnímať, odoberať, chytať rukami, zbavovať vlastníctva, odoberať (násilím), odcudzovať, dostávať, poberať, získavať, chápať, rozumieť, vykladať si, odnášať, strhávať so sebou, dostávať, získavať