Výsledky vyhľadávania pre ciel zamer

INTENCIA zámer, úmysel, jav, keď niektoré sloveso nevyžaduje vyjadrenie pôvodcu alebo cieľa deja
MIERI cieli, zameriava
MIERIM cielim, zameriavam
SMER zameranie, povaha, zacielenie (pren.)
STRATÉGIA taktika, náuka o príprave a vedení veľkej vojnovej operácie, veda o vedení boja, umenie viesť kolektív s cieľom dosiahnuť veľké spoločné ciele, dlhodobý zámer činnosti na dosiahnutie určitého cieľa
ŠIKANA zámerné kladenie prekážok pri výkone práva s cieľom spôsobiť škodu inej osobe (práv.)
TELEONÓMIA cieľové zameranie systémov v živej prírode
TELOTAXIA priamočiare zameranie pohybu organizmu smerom na cieľ alebo stimulačný zdroj
ÚČELY zámery, ciele
ÚMYSEL zámer, cieľ, plán, predsavzatie