Výsledky vyhľadávania pre cirkevný spisovatel

AMBROZI slovenský spisovateľ, kňaz a cirkevný hodnostár (Juraj, 1694-1746), tiež Ambrosius, Ambrož, Ambrosi
BOBOK slovenský spisovateľ, rímskokatolícky kňaz, cirkevný hodnostár, teológ a pedagóg (Jozef, 1837-1906)
HILARIUS latinský cirkevný otec, spisovateľ a biskup z Pictavia (okolo 315-367)
KATINA slovenský evanjelický kňaz, cirkevný hodnostár, spisovateľ a redaktor (Andrej Ľudovít, 1909-1968)
KLEMENT alexandrijský cirkevný otec a spisovateľ (asi 150-211/216)
LACTANTIUS rímsky cirkevný otec, teológ a a spisovateľ (Lucius Caecilius Firmianus, asi 260-317)
LAHO slovenský evanjelický kňaz, náboženský spisovateľ a cirkevný hodnostár (Ján, 1738-1790)
LÁNI slovenský básnik náboženský spisovateľ a cirkevný hodnostár (Eliáš 1570-1618)
MOŠOVSKÝ cirkevný hodnostár a slovenský spisovateľ a dramatik (Juraj Tesák, 1545-1617)
NEMESIOS emešský cirkevný otec, filozof, spisovateľ (5. stor.)