Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre cord

AME Accord Monétaire Européen (skr.)
BZR Bit Zone Recording (skr.)
CIRCA vedľajšia nahrávacia značka Virgin Records
CORI Criminal Offender Record Information
CT Cordless Telephone (skr.)
CT Cordless Telephone, bezšnúrové telefóny (angl.skr.)
DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunications (skr.)
DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunications, rozšírené digitálne bezšnúrové telekomunikácie (angl. skr.)
ER Chico Enterprise-Record (skr.), denník v Kalifornii
ERM Electronic Records Management