Výsledky vyhľadávania pre dar cirkvi

KONVOKÁCIA zvolanie, povolanie, schôdzka, snem, v Anglicku zákonodárna synoda anglikánskej cirkvi v právnej praxi verejná súdna výzva k prihláseniu pohľadávok
OFERA peňažný dar cirkvi