Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre dinel

ENDEMIT ojedinelý druh (bot.)
ISOLATE ojedinelý, po anglicky
JEDEN ojedinelý
JEDINEČNOSŤ ojedinelosť
ODD ojedinelý, po anglicky
OJEDINIE ostane sám - ojedinele
RARE ojedinelý, vzácny, zriedkavý, riedky po anglicky
SAVANA step s ojedinelými stromami
SOLITÁRNY osamotený samotársky, ojedinelý
SPORADICKÝ zriedka sa vyskytujúci, ojedinelý, rozptýlený, roztrúsený, občasný