Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre do toho

ALÚVIUM štvrtohorné usadeniny, naplaveniny, mladšie štvrtohory, najmladšie obdobie štvrtohôr, holocén, nánosy a usadeniny uložené tečúcou vodou
DOTEHO trnavsky do toho
EMILIAN morský stupeň štvrtohôr v Stredomorí
EOCÉN staršie obdobie treťohôr
EŠTE naďalej, stále, dosiaľ, zatiaľ, navyše, okrem toho, znova
GLACIÁL doba ľadová, relatívne studené a relatívne suché obdobie neskorého neogénu (mladšie treťohory), kedy dochádzalo k mohutnému rozvoju zaľadnenia a poklesu morskej hladiny
HOLOCÉN terajšie obdobie štvrtohôr
INKLUZÍVE vrátane počítajúc do toho
KVARTÉR najmladšie obdobie geologickej minulosti vyznačujúce sa striedaním chladných a teplejších období, vznikom a vývojom človeka, štvrtohory, antropozoikum
MIOCÉN mladšie obdobie treťohôr