Výsledky vyhľadávania pre dob cas

ADAGIO v hudbe: pomaly, voľne, hudobná skladba alebo jej časť v tomto tempe
AETAS čas, doba po latinsky
AGGIORNAMENTO otváranie sa katolíckej cirkvi súčasnej dobe
ALMUŽNA malý dar chudobnému, najčastejšie peňažný
ANACHRONIZMUS čo odporuje danej dobe, čo je zastaralé, časovo nevhodné, kladenie osoby, javu alebo udalosti do inej doby než patrí, prežitok
ARCHEOLÓGIA časť historickej vedy skúmajúcej obdobia, z ktorých sa nezachovali alebo len vo veľmi malej miere písomné pamiatky a opierajúca sa preto o vecné pamiatky z vykopávok a pod.
ASYNCHRÓNNY nesúdobý, časovo nesúhlasný, rozdielny v tempe
BADINAGE hudobná skladba žartovného rázu, v 18. storočí súčasť suity
BADINÁŽ hudobná skladba žartovného rázu, v 18. storočí súčasť
BERGER slovenský hudobný skladateľ filozoficko-meditatívneho typu, muzikológ a filozof hudby, ktorý sa snaží vytvoriť systém hud. teórie adekvátny súčasnému vedeckému mysleniu a ktorý by bol maximálne všeobecný (Roman, *1930)