Výsledky vyhľadávania pre doktor skratka

DOTT skr. talianského doktora
DR doktor (skr.)
DRSC doktor vied (skr.)
DZ doktor zoológie (skr.)
H.C. skr. výrazu honoris causa, čestný akademický titul, napr. čestný doktorát
JUDR. skr. za juris utriusque doctor (doktor obojakého, teda štátneho a cirkevného práva), doktor práv