Výsledky vyhľadávania pre dosiahnuť ciel

KEMALIZMUS hnutie, ktoré vzniklo v Turecku v roku 1919 s cieľom dosiahnuť politické a kultúrne zblíženie krajiny s Európou
KOALÍCIA účelové združovanie, spolčovanie, spojenie politických strán vo vláde, spojenectvo štátov, skupina osôb združená v záujme dosiahnutia určitého cieľa
KOMERCIA obchod, obchodovanie, obchodný styk, dielo vydané s cieľom dosiahnuť vysoký zisk (kniha, hudba, film a pod.)
POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM odborné štúdium na vysokej škole po jej absolvovaní s cieľom dosiahnuť vyššiu kvalifikáciu
STRATÉGIA taktika, náuka o príprave a vedení veľkej vojnovej operácie, veda o vedení boja, umenie viesť kolektív s cieľom dosiahnuť veľké spoločné ciele, dlhodobý zámer činnosti na dosiahnutie určitého cieľa
ZOHNAŤ docieliť, dosiahnuť, dostať, čerpať