Výsledky vyhľadávania pre druhý prezident

ADAMS americký politický filozof, viceprezident a druhý prezident USA (John, 1735-1826)
BENEŠ druhý česko-slovenský prezident jeden z vodcov odboja za vznik Česko-Slovenska počas prvej svetovej vojny predstaviteľ odboja za obnovenie Česko-Slovenska počas druhej svetovej vojny sociálny demokrat ideológ čechoslovakizmu a autor Benešových dekréto
HINDENBURG pruský a nemecký generál, náčelník generálneho štábu a druhý ríšsky prezident Nemecka počas weimarskej republiky, predstaviteľ pruských junkerov (Paul von, 1847-1934)
ZÁPOTOCKÝ druhý česko-slovenský komunistický prezident (Antonín 1884-1957)
ZÁPOTOCKÝ druhý československý komunistický prezident (Antonín, 1884-1957)