Výsledky vyhľadávania pre druh valašky

FOKOŠ druh valašky (nár.)