Výsledky vyhľadávania pre dychtiv

AVIDLY dychtivo, po anglicky
AVIDO dychtivý, po taliansky
HRABIVÝ chamtivý, dychtivý
CHTIVÍ dychtiví po niečom
KEEN dychtivý, po anglicky
ŽIADOSTIVOSŤ vlastnosť silno túžiť, túžobnosť, dychtivá túžba