Výsledky vyhľadávania pre dynamiky

AERODYNAMICKÝ týkajúci sa aerodynamiky
AEROHYDRODYNAMIKA náuka o prúdení tekutín na základe aerodynamiky a hydrodynamiky
AEROHYDRODYNAMIKA veda zaoberajúca sa prúdením tekutín na základe aerodynamiky a hydrodynamiky
ARRHENIUS švédsky fyzik a chemik, jeden zo zakladateľov fyzikálnej chémie a chemickej termodynamiky (Svante August, 1859-1927)
BJERKNES nórsky fyzik a meteorológ, zakladateľ modernej meteorologickej predpovede počasia a fyzikálnej hydrodynamiky (Vilhelm, 1862-1951)
FEYNMAN americký fyzik, ktorý značne rozšíril teóriu kvantovej elektrodynamiky (Richard, 1918-1988)
FEYNMAN jeden z najlepších amerických fyzikov 20. storočia ktorý značne rozšíril teóriu kvantovej elektrodynamiky (Richard 1918-1988)
KAEL kontrola aerodynamiky lietadla
KINETIKA časť dynamiky zaoberajúca sa určovaním dráhy pohybujúcich sa hmotných bodov a telies zo známych pôsobiacich síl, odbor zaoberajúci sa rýchlosťou a mechanizmom chemických reakcií za rôznych podmienok
KINETIKA časť dynamiky zaoberajúca sa určovaním dráhy pohybujúcich sa hmotných bodov a telies zo známych pôsobiacich síl, odborä zaoberajúci sa rýchlosťou a mechanizmom chemických reakcií za rôznych podmienok