Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre elektrick vodič

BUŽÍRKA izolácia elektrického vodiča
BUŽÍRKA plastický izolačný obal elektrického vodiča
ELEKTROSTRIKCIA zmena objemu alebo tvaru nevodičov vplyvom vonkajšieho elektrického poľa
IMPEDANCIA zdanlivý odpor vodiča pri prietoku elektrického prúdu, veličina charakterizujúca obvod striedavého elektrického prúdu alebo mechanický kmitavý obvod
INTENZITA ELEKTRICKÉHO PRÚDU množstvo elektrického prúdu, ktoré prešlo za sekundu vodičom
KÁBEL elektrický vodič
KAPACITA objem, výkonnosť, schopnosť obsiahnuť, vynikajúci odborník, schopnosť vodivých telies viazať na seba elektrické množstvo, pomer elektrického množstva na vodiči k jeho napätiu
KONDENZÁTOR výmenník tepla chladiaceho zariadenia, zariadenie na zhromažďovanie elektrických nábojov zložené z dvoch vodičov oddelených izolátorom
NULÁK nulový vodič elektrického vedenia (elektr. slang.)
UZOL bod, v ktorom sa spája viacero elektrických vodičov (elektr.)