Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre elementarna častica

ANTIBARIÓN elementárna častica alebo mikroobjekt, ktorý je antičasticou vo vzťahu k bariónu
ANTIPROTÓN stabilná elementárna častica, antičastica protónu
BARIÓN ťažká elementárna častica, tiež baryón
BARYÓN ťažká elementárna častica, tiež barión
HYPERÓN elementárna častica patriaca medzi baryóny
KAÓN elementárna častica patriaca medzi mezóny
KVANT elementárna častica
KVARK typ častíc, z ktorých sú zložené hadróny, elementárna častica, na ktorú pôsobí tzv. silná sila
LEPTÓN najľahšia elementárna častica v atóme podliehajúca slabej, prípadne elektromagnetickej interakcii
MEZÓN nestála elementárna častica