Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre eneticky

BASTARD genetický kríženec
BASTARD kríženec s geneticky odlišnými rodičmi
BASTARD kríženec s geneticky odlišnými rodičmi, miešanec, nemanželské dieťa
BIOTYP geneticky totožné jedince
BIOTYP geneticky totožný jedinec
CYTOGENETIKA veda zaoberajúca sa genetickými javmi na bunkovej a jadrovej úrovni
GENEALÓGIA rodokmeň, rodopis, veda skúmajúca vzťah dvoch súvisejúcich javov alebo faktov, genetický výskum založený na štúdiu rodokmeňa jedinca
GÉNOVÝ genetický
HETEROZYGOT organizmus s nerovnakými alelami určitého génu v dôsledku splynutia geneticky odlišných gamét pri vzniku zygoty
CHIMÉRA bájna príšera, obluda, prelud, predstava, neuskutočniteľná túžba, jedinec zložený z geneticky rozdielnych buniek, druh paryby s bizarným tvarom tela, rastlina z pletív dvoch rôznych jedincov