Výsledky vyhľadávania pre enila

ADVERBIALIZOVALA menila na príslovku
ČARALA menila (hovor.)
IHRALA menila sa
MUTOVALA menila hlas v čase dospievania
NEKOČOVALA nemenila svoje sídlo
NEKOLOVALA nemenila svoje sídlo
PREMENOVALA zmenila názov
PREVYCHOVALA výchovou niekoho zmenila
TÔNILA clonila, tienila
ZAZNALA nedostatočne ocenila