Výsledky vyhľadávania pre erena

ALBORÁDA ranná serenáda
ALBORADA španielska serenáda
GESTOR osoba poverená gesciou
KURIÉR osoba poverená doručením dôležitej správy alebo zásielky, posol
KVITANCIA podpísaná alebo overená potvrdenka o platení
MATRIKÁR osoba poverená vedením matriky
POSOL kuriér, doručovateľ, osoba poverená doručiť správu
POVERENEC úradne poverená osoba
SKRIPTKA pracovníčka filmového štábu poverená vedením skriptu
VÝBOR komitét, skupina osôb poverená úlohou, ľudia poverení organizovaním