Výsledky vyhľadávania pre zpa

ANAMNÉZA rozpomínanie, vyšetrenie tzv. predchorobia pacienta, súbor údajov o prekonaných ochoreniach pacienta, jeho rodičov a súrodencov, o subjektívnych ťažkostiach a sociálno-ekologických podmienkach života chorého, uvedomovanie si, rozpamätanie sa
BETA rádioaktívne žiarenie vznikajúce pri rozpade atómového jadra
BETA v gréckej abecede písmeno b, vo fyzike elektrón emitovaný pri rádioaktívnom rozpade jadra atómu, rádioaktívne žiarenie vznikajúce pri rozpade atómového jadra
BETA-ŽIARENIE rádioaktívne žiarenie vznikajúce pri rozpade jadra atómu
BEZRADNÝ neistý, v rozpakoch
CYTOLÝZA rozpad, rozloženie bunky (lek.)
CYTOLÝZA rozpadnutie, rozpustenie bunky
ČAS doba, časové rozpätie
DEGENEROVAŤ upadať rozpadať sa
DEHONESTOVAŤ znevažovať, ponižovať, privádzať do rozpakov, zahanbovať