Výsledky vyhľadávania pre esperantista

KRESTANOV bulharský lektor a esperantista (Ivan, 1890-1966)
LORENC český esperantista, spisovateľ, jazykovedec a prekladateľ (František, 1872-1957)
MACAN český hudobný skladateľ a esperantista (Karel Emanuel, 1858-1925)
OTČENÁŠEK český biskup, teológ a esperantista (Karel, *1920)
PÍČ český úradník, básnik a esperantista (Karel, 1920-1995)
PIRON belgický lingvista a esperantista (Claude, 1931-2008)
RAGNARSSON islandský spisovateľ, esperantista a pedagóg (Baldur, *1930)
SCHMIDT slovenský herec a esperantista (Miloslav, 1881-1934)
URBAN český spisovateľ (básnik, novelista), esperantista, skladateľ, prekladateľ a pedagóg (Štěpán, 1913-1974)