Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre evža

ANGLICIZMUS do iného jazyka prevzatý anglický jazykový prvok
APOKRYF nepravý, podhodený, falšovaný spis, literárny útvar alegoricky alebo parodicky porovnávajúci známy motív s výkladom autora, spis, ktorý cirkev neprevzala do Starého a Nového zákona
ARABIZMUS jazykový výraz prevzatý z arabčiny
ASIGNATÁR osoba, ktorú asignant splnomocnil na prevzatie plnenia u tretej osoby
BOHEMIZMUS jazykový prvok prevzatý z češtiny alebo vytvorený pod jej vplyvom
BOHEMIZMUS jazykový prvok prevzatý z češtiny, jazykový prvok vytvorený pod vplyvom češtiny
CESIONÁR osoba, ktorá prevzala pohľadávku
GARDERÓBA šatník - hovorovo, cudzie slovo - prevzaté
HELÉNIZMUS obdobie neskorého gréckeho staroveku, umenie a kultúra tejto doby, jazykový prostriedok prevzatý do iného jazyka zo starej gréčtiny alebo v nej vytvorený
HOSPODA bývanie, byt (zastar.) hostinec (zastar.) prevzaté z SAV slovníka