Výsledky vyhľadávania pre ezt

AMORFICKÝ beztvarý
AMORFIZMUS beztvarosť
AMORFNÝ beztvarý
BENSE nemecký filozof, zameriaval sa na filozofiu techniky, filozofiu prírody (Naturphilosophie), informačnú estetiku (Informationsästhetik, Tezttheorie) a všeobecnú semiotiku (Max, 1910-1990)
DEFORMIS beztvarý
ENITOR vyliezť, vydriapať sa, po latinsky
INDEMNITA odškodnenie, náhrada škody, beztrestnosť
KOMUNIZMUS ideológia usilujúca o likvidáciu kapitalizmu a vytvorenie tzv. beztriednej spoločnosti, vychádzajúca z učenia K. Marxa, F. Engelsa a V. I. Lenina, totalitne presadzujúca zospoločenštené vlastníctvo a rovnostárske rozdeľovanie
LAZIŤ liezť (zried.)
LEZ imperatív slova liezť