Výsledky vyhľadávania pre feudal straz

MAMELUK egyptský feudál, člen stráže egyptských sultánov
YEOMAN 1. slobodný malý roľník vo feudálnom Anglicku. 2. člen kráľovskej telesnej stráže, kráľovský gardista