Výsledky vyhľadávania pre greckokatoli

BABJAK slovenský biskup, prešovský sídelný biskup gréckokatolíckej cirkvi (Ján, *1953)
CERKEV gréckokatolícky kostol
GOJDIČ slovenský gréckokatolícky biskup a mučeník (Pavol Peter, 1888-1960)
IGUMEN gréckokatolícky alebo pravoslávny opát
IKONOSTAS stena zdobená ikonami v chráme s tromi vchodmi oddeľujúca v pravoslávnych a gréckokatolíckych chrámoch oltárnu časť od priestoru pre veriacich
KRAJŇÁK slovenský titulárny kanonik, emeritný prodekan gréckokatolíckej cirkvi a čestný dekan Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika (Ján, 1924-2005)
MONACH gréckokatolícky mních
MURÍN slovenský teológ, gréckokatolícky kňaz a spoluzakladateľ spolku sv. Cyrila a Metoda (Ján, 1913 – 1990)
NONACH gréckokatolícky mních
TARKOVIČ činiteľ gréckokatolíckej cirkvi (Gregor, 1754-1841)