Výsledky vyhľadávania pre hebrejska jednotka

KÁB malá merná hebrejská jednotka (voj.)
SEA hebrejská jednotka objemu
ZERAIM staroveká hebrejská jednotka dlžky